Traffic: CPM onder druk, Fixed fee in de lift

Een grafiek uit de Adspend studie van het IAB. De ontwikkeling van de verschillende afrekenmodellen voor traffic. CPM blijft veruit de grootste, maar staat onder druk. Opvallend is de stijging van Fixed Fee advertising. Dat valt waarschijnlijk te rijmen met de groei in ‘interruptie formats’ (bv banners die het hele scherm overnemen) die vaak in nauwe samenwerking tussen adverteerder en publisher worden ontwikkeld. Hierbij wordt regelmatig een vaster periode en bedrag afgesproken voor de plaatsing. Daar dit vooral op de grote platforms wordt gedaan (bv nu.nl of marktplaats) is de impact in termen van revenue groot.

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de interruptie format: dat rukt op in termen van marktaandeel. Deze groei gaat ten koste van de traditionele formats (embedded formats). Opvallend is dat de video-advertentie vrij constant blijft.

Related posts: