Voordelige advies internet-strategie of social media? HU-studenten onder begeleiding senior consultants!

Zowel Stefan van Vliet als José Cabrera y Charro van Compass Online Marketing geven parttime les aan de studenten van de Minor Online Marketing van de Hogeschool Utrecht. Een mooie manier om kennis uit de praktijk de delen met aanstormende talenten (dat zijn het echt!) en inspiratie op te doen in praktijkcases.

 

Binnen de minor doen de studenten in groepen van 4 een intensief adviestraject op het gebied van online marketing waarbij zij worden begeleid door een senior consultant (bv van Compass Online Marketing). Het is werk voor echte opdrachtgevers en in voorgaande edities is dit bijzonder waardevol geweest. Een intensief traject dat voor veel vernieuw in uw organisatie kan zorgen. De kosten zijn buitengewoon laag.

Onderstaand meer informatie. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Dirk van der Steenhoven van de HU of Jose Cabrera y Charro van Compass.

Uw bedrijf als case voor een adviesteam van de Minor E- marketing en Social media

In de Minor Emarketing en Social Media van Hogeschool Utrecht werken studenten als junior consultants in een team van maximaal 4 personen onder begeleiding van een docent aan een opdracht van een echte praktijkcase van een echte opdrachtgever.

De studenten lossen voor opdrachtgevers cases op het gebied van internetstrategie, online marketing en sociale media op.

Dat kan vraagstuk zijn van bijvoorbeeld ‘hoe kan het aantal leads vergroot kan worden van naar X naar Y, en hoe moet de online wervingsstrategie er dan uitzien ( incl tactische aanbevelingen). Of: hoe kan de verbinding met klanten (particulieren/ bedrijven) versterkt worden (vergroten van engagement). Wat is de optimale internetstrategie? Hoe kan Sociale media ingezet worden? Etc

De studenten zijn consultants en komen niet een paar maanden bij de opdrachtgever werken als stageaires, dus er zijn geen werkplekken nodig. Zij vragen dus regelmatig wat tijd om input te krijgen, overleg te plegen en feedback te geven en te krijgen.

Om deze reden staat vraagt de HU een vergoeding (fee), om de volgende redenen:

Opdrachtgever krijgt:
– inzichten in klanten en markt
– een analyse van de website, incl sitetraffic
– een onderbouwd implementatieplan inclusief een businesscase
– een rapport met aanbevelingen voor optimalisatie website en traffic.

Voor de studenten wordt hierdoor ook veel minder vrijblijvend, immers de opdrachtgever betaalt voor het advies en ook voor de opdrachtgever is het hierdoor minder vrijblijvend, want er is meer commitment om medewerking te verlenen om tot een bruikbaar eindresultaat te komen. En alleen al door de research dat door de studenten verricht is, krijgt de opdrachtgever de nodige (nieuwe) inzichten.

De bedrijven dienen minimaal 5 medewerkers te hebben. Ook is een eis dat de opdrachtgever al een werkende website met traffic heeft. Dit is vereist omdat dan analyses op de website gedaan kunnen worden.

De studenten starten begin september 2012 met de minor, en werken actief aan de case vanaf medio september. Ze leveren eind december een conceptadvies op en presenteren dit medio januari aan de opdrachtgever.

Voor een persoonlijke toelichting of vragen over deelname aan een adviesopdracht, neem dan contact op met Dirk van der Steenhoven, manager Minor Emarketing en social media.
T: +31(0) 6 33002718
E: dirk.vandersteenhoven@hu.nl

 

Related posts: