App aanbieden in één of meerdere app stores?

Een interessant schema op basis van onderzoek van het Utrechtse (maar internationaal vermaarde) onderzoeksbureau Distimo. Het geeft een antwoord op de vraag ‘op welke app stores worden apps verkocht’. De schema’s behoeven wat uitleg om goed geïnterpreteerd te worden. Het betreft zes schema’s, voor elke app store één. De oorsprong van de pijl (zonder percentage) geeft de bron-app store aan. De andere ‘pijlen’ met percentages geven aan welk percentage van de apps in een andere app store wordt aangeboden.

Zo wordt de overgroten meerderheid van de apps die in de iPad of iPhone store worden verkocht ook aangeboden voor het alternatieve platform van iOS. Ook wordt duidelijk dat Android apps iets vaker op iOS worden aangeboden dan andersom. Dat app publishers nog maar weinig zien in de platformen van BlackBerry en Windows wordt duidelijk uit het geringe percentage apps dan vanuit Android en iOS naar deze omgevingen wordt aangeboden. Ook de App store van Amazon heeft nog (te) weinig aandacht van de ontwikkelaars/uitgevers.

Related posts: