Instagram, een leerzame case


Onlangs werd Instagram overgenomen door Facebook voor maar liefst 1 miljard dollar. Zijn we op weg naar een ‘social media & app bubble’? Het is een hoog bedrag voor een app (met Instagram kan je makkelijk foto’s maken, bewerken en op social media plaatsen) voor een app die amper een jaar succesvol op de markt is. Het is duidelijk dat er een strategische premie wordt betaald voor deze app: het is Facebook heel wat waard om de meest geliefde app voor het delen van foto’s aan zich te binden (en niet aan iemand anders, was die de fout van MySpace?).

Distimo, het Utrechtse app-research bureau, heeft interessant onderzoek gedaan naar de snelle opkomst van Instagram. Twee dingen vallen erg op. In de eerste plaats (bovenste staafdiagram) dat er in de ontwikkeling van instagram een keerpunt was. Een moment waarop opeens het aantal posts vanuit de app toenam, en vervolgens ook de downloads. Van mei 2011 tot november 2011, groeien zowel downloads als posts lineair met elkaar mee. In december 2011 beginnen opeens het aantal posts sneller te stijgen en dat lijkt het aantal downloads met zich mee te trekken. Logisch ook: de posts brengen de app Instagram bij de vrienden onder de aandacht die het op hun beurt gaan uitproberen. En posten, wat weer meer volk trekt.

Wat ook bijzonder interessant is, is dat deze blockbuster zich in alle markten goed ontwikkelde, maar dat de snelheid waarmee het verschillende markten veroverde sterk verschilt. Bekijk bijvoorbeeld de onderstaande grafiek waarin USA, Frankrijk en Duitsland worden vergeleken. Waar het bij de USA meteen een succes is, kent Frankrijk een geleidelijke groei en Duitsland zelfs een grillige groei met een dip (in ranking).

De ondestaande grafieken tonen dit verschil nog nadrukkelijker. Waar in het ene land (USA) de nummer 1 plek in de photo categorie direct geclaimd werd, duurde dat in andere landen 2-3 weken, terwijl voor weer andere landen 3-6 maanden nodig waren. Dat kan liggen aan bestaande concurrenten, maar ook aan de mate waarin viraliteit aanslaat.

Zijn er veel innovators? hoe is de cultuur t.a.v. imitators? Dat zijn immers de twee factoren die de vorm, lengte en steilheid van de product levenscyclys bepalen.

Related posts: