Video-classic: Porter’s 5 forces model over concurrentie en winstgevendheid in bedrijfstakken

Sommige modellen zijn net zo relevant in de click-onomy als destijds in de brick-onomy. En misschien is het 5-forces model over de relatie tussen concurrentie en winstgevendheid in bedrijfstakken alleen maar relevanter geworden in het internet-tijdperk. Er is immers in heel veel bedrijfstakken een grote ‘shift in power’ ontstaan tussen leverancier en afnemers, er zijn vele nieuwe toetreders opgestaan en in veel (online) markten zijn toetredingsbarrières geheel weggeslagen of gigantisch geworden.
Neem 15 minuten om te luisteren naar de maestro himself, het zal je inspireren in jouw denken over jouw (internet) strategie. Meesterlijk artikel (betaald) te downloaden bij Harvard Business Review.

Related posts: